När en kommun fattar beslut om stöd enligt Socialtjänstlagen eller LSS ska det genomföras omgående, men antalet ärenden som inte verkställts av...