När en kommun fattar beslut om stöd enligt Socialtjänstlagen eller LSS ska det genomföras omgående, men antalet ärenden som inte verkställts av kommunerna fortsätter att öka.

– Det här gäller ofta kontaktpersoner, det gäller ledsagningsbeslut, det här gäller så tunga beslut som särskilda boendeplatser, som inte är verkställda. Det är ibland livskatastrofer för den enskilde, där medborgare inte får något man faktiskt har rätt till, säger Bengt Eliasson, funktionshinderspolitisk talesperson för Liberalerna.

Den som har rätt till förmåner enligt Socialtjänstlagen eller LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – kan få ett positivt beslut av kommunen, utan att det händer något mer. Trots att lagen säger att beslutet ska verkställas omgående.

Oftast handlar det om beslut särskilt boende i någon form, främst för äldre, eller om att utse kontaktperson eller kontaktfamilj.
Efter tre månader är kommunen skyldig att anmäla utebliven verkställighet till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Förra året rapporterades fler än 12 000 sådana fall in till IVO. Då är inte domstolsbeslut som kommunerna struntar i att följa medräknade.

På IVO avvaktar man vanligen ytterligare en tid eftersom cirka hälften av ärendena får en lösning inom sex månader. Om ingenting händer går IVO vidare till domstol och begär att att en sanktionsavgift tas ut av kommunen. Den varierar i storlek.

Men när någon, som fått nej av kommunen och därför överklagat och fått rätt i domstol, ändå inte får beslutet verkställs, så rapporteras detta inte till IVO.

Sådant domstolstrots har stötts, blötts och utretts under många år, men i en granskningsrapport från Riksrevisionen i september konstateras att domar som inte verkställs fortfarande inte rapporteras. De hamnar under radarn, anser Bengt Eliasson, som även sitter i riksdagens socialförsäkringsutskott.

– Och det är lite bekymmersamt. Vi har ju haft tidigare utredningar som tagit fram system för hur det där skulle kunna ske, så näppeligen behöver vi utreda det igen. Men visst, behövs det så är jag väl öppen för det, säger han.

Regeringen öppnar också för att utreda om sådana domar, där den enskilde vunnit över kommunen, men där kommunen inte verkställt domen, ska rapporteras till IVO.

I en skrivelse till riksdagen med anledning av Riksrevisionens rapport uppger regeringen att man delar Riksrevisionens bedömning och ska se över förutsättningarna för en utredning.

Källa: Sveriges Radio